hits

Norske politikere dumpes i utlandet

Chiken
Licensed from: kamchatka / yayimages.com

Er du udugelig som politiker er løsningen enkel. Vi dumper deg i utlandet. I FN eller noe.

Å kjøpe høns i regnvær er slett ikke lett, går det frem av professor Arne Jon Isachsens analyse i Aftenposten (29.01). Isachsen skriver om politikk. Dette er et område av samfunnet hvor de som har greie på ting fort kan få lyst til å snakke mye om både høner og annet fjærkre. På søndag (28.01) har for eksempel professor Einar Lie en tosiders kommentar i Aftenposten der han forklarer at det var historiker Jens Arup Seip som fant på at Arbeiderpartiet er Ørnen blant partier.

Når vi bruker ordet «parti» om dem alle,» skrev Seip, «er det på samme måte som vi bruker ordet fugl både om en høne og en ørn.» Hvem Seip mente var hønsene i norsk politikk vet jeg ikke, men han mente at det som skilte ørnen fra hønsene, var en stor, sentralisert organisasjon, der ansatte og tillitsvalgte hadde en sterk lojalitet til partiet.

Problemet i politikken er at det ofte er et sted for broilere, at det kan bli utrolig mye kakling, at en fjær kan bli til fem høns og at den ene etter den andre kan bli stående ribbet tilbake. Eller det som verre er. Peter Ludwig von der Pahlen sa det slik 23. mars 1801: "Man kan ikke lage omelett uten å knuse egg" - da den russiske tsar Paul ble kvalt. Politikk er som man forstår nådeløst. En stor trøst tiI alle norske politikere kommer i dagens utgave av Klassekampen (29.01). Her skriver forfatter og litteraturkritiker Karin Moe at "Det fins flust med organisasjoner som tek i mot ribba partifuglar".

Karin Moe forteller videre at Norge har oppdaget det såkalte Utlandet. Man har oppdaget at  Utlandet kan brukes som dumpingplass for politikere som skal resirkuleres. Hun nevner særlig FN, NATO og Brüssel som populære dumpingplasser. Slike politikere kan trolig betegnes som trekkfugler. Når kulden kommer søker de til triveligere breddegrader. Det er jo lett å forstå. Karin Moe trøster også med at partiløse fuglar, som er blitt ekskludert (vippet av pinnen) kan bli sittende på Stortinget eller i kommestyrer som en slags "privatpraktiserande folkevalde".

Man må nesten også nevne Øystein Hedstrøm (Frp) som brukte Stortingets spørretime (mars 2004) til å lure på hva Regjeringen ville gjøre for å løse en krise som var på vei. Norge lå an til å mangle tre millioner fire hundre tusen egg - til påske. Visepresident Inge Lønning (H), ga da ordet til landbruksminister Lars Sponheim og spurte om han kanskje ville bidra med et gullegg som svar. Sponheim forklarte at, ja, herr president, det kunne være fristende å si at alle nordmenn burde ha sin egen høne. Men Regjeringen skal gjøre hva den kan for å tilfredsstille behovet til påske.

Hvis noen nå fortsatt har en høne å plukke, så syns jeg de skal sette i gang med det samme. Kjør debatt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar