hits

Hva skal vi nå si til våre barn?


Den franske legen Thomas Le Myésier lager et bilde på starten av 1300-tallet. Han kaller det "Angrepet på falskhetens tårn".

På bildet kan du se at "Sannheten" som er en jomfru i nød. Rundt borgen er det truende figurer. Det er «løgn», «formløshet», «ondskap» og «overflødighet». Hvem skal redde sannheten? Hvor kommer hjelpen fra?

Det er særlig to helter eller riddere i dette bildet. Den ene er Aristoteles. Du kan se ham i rustning på hesten til venstre. Aristoteles vil redde sannheten med logikk.  Den andre ridderen er den muslimske filosofen Averros som rir på hesten "Imaginato" eller fantasi".

Aristoteles og Avveros. Sammen leder de alle gode krefter som skal rive falskhetens tårn, bekjempe løgn og ondskap. Vest og øst står sammen. Det beste i alle religioner står sammen i kampen mot det onde.

Falskhetens tårn henger i et lysbilde som vises fram av Shahram Shaygani fra Senter for Sekulær Integrering (SSI). Der er torsdag. Vi er på et seminar i Oslo. Shahram sier:

"Integrering handler ikke bare om å skaffe seg arbeid eller snakke godt norsk. Integrering er en psykologisk og dynamisk prosess som handler om etablering av et emosjonelt bånd mellom mennesket og samfunnet han eller hun bor i. Det handler om en gradvis internalisering av nye verdier, kulturelle normer, koder og tradisjoner som får gradvis en varig karakter".

Jeg lener meg fremover nå. Jeg har ører på stilker. Det er dagen etter at Donald Trump er blitt valgt til president i USA. Det verste med dette valget er ikke at verdens sikkerhet og økonomi kan ta stor skade. Det verste er at millioner av barn nå lærer seg at det lønner seg å være en bølle, å juge, mobbe og trakassere de som er svakere enn deg. Traumer og psykiske skader blir åpenbart en konsekvens.

Når vi som samfunn skal møte denne utfordringen nytter det ikke å håpe at noen andre enn deg og meg skal gjøre jobben. Våre politikere kan ikke vedta toleranse eller at det knyttes slike bånd mellom oss som Shahram snakker om. Det er deg og meg det kommer an på. Knytt vennskap der du kan. Gjør det nå.

Det er det jeg syns at vi skal si til våre barn.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar