hits

Forbudte hodeplagg

Det er mange ting som har vært forbudt å ha på hue. Her er et forsøk på å lage oversikt.

Mest kjent er forbudet mot rød topplue. Det ble innført i februar 1942.  Røde luer ble inndratt og man ble hardt straffet. Man ble også straffet for barn under 14 år som ble tatt på fersken med slike luer. Luene ble konfiskert av myndighetene på den tiden.
Mer her

Frygisk lue, en kjegleformet topplue, med topp som henger framover, og små ørelapper. Særlig populær under den franske revolusjon. Robespierre fordømte bruken av lua.
Mer her

Finlandshette eller balaklava. Bruk av dette hodeplagg straffes med bøter på inntil 8.000 kroner hvis det brukes på møter og demonstrasjoner. Går du i banken eller i butikken med dette plagget på hodet kan du få enda hardere straff.  Mer her

Skyggelue, også kalt kaps eller skjermlue, er mye brukt av skarpskyttere, fluefiskere baseballspiller, skatere og Donald Trump. Forbudt på skoler som Lambertseter, Skullerud og Tåsen i Oslo.
Mer her

Fez også kalt tyrkerlue eller tarbusch, mye brukt av embetsmenn og soldater i Tyrkia. Forbudt fra 1926 av Kemal Atatürk.
Mer her

Palestinaskjerf eller kefije, særlig forbundet med Yasser Arafat, forbudt brukt i forbindelse med gulf-krigen (1990-91). Mer her Forbudt på Universitet i 2005 Mer her

Kipa, også  kalt yarmulke eller kalott, er et jødisk hodeplagg, forbudt brukt av lærer i skolen i Frankrike fra 2004.
Mer her

Turban, viktig for siker, forbudt brukt av lærere i franske skoler fra 2004, se Kipa og Hijab. Turban var forbudt i det norske forsvaret frem til 1980-tallet.
Mer her

Hijab, sjal, skaut, muslimsk hodeplagg, forbudt i Forsvaret frem til 2006. Forbudt hodeplagg for franske lærere fra 2004. Livssynsutvalget foreslo i 2013 å oppheve det norske forbudet mot at politi og dommere kan bruke hijab og turban på jobb. Mer her

Hijab ble forbudt brukt av ansatte på SAS-hotellet i Oslo rundt 2001. Forbudet ble opphevet og hotellet utviklet eget sjal for muslimske ansatte. Mer her

Niqāb eller Nikab er et muslimsk hodeplagg som dekker ansiktet. Forbud foreslås innført i skolen av størrelser som Jonas Gahr Støre. Mer her

Nisselue, mest brukt i forbindelse med julefeiring, forbudt brukt av Øren skole i Drammen i 2011.
Mer her

Russelue, brukes av ferske gymnasiaster. Møter hard motstand. Eksempel her.

Skipperlue, ofte merket med Kongelig Norsk Båtforbund (KNB), møter motstand. Mer her

Kort hår. Forbudt i menigheten Samfundet i Kristiansand.
Mer her

Langt hår. Se hippie, særlig 1960- og 1970-tallet. Særlig negativt i Forsvaret. Nå bare forbudt i garden. Mer her

Piggsveis. Forbudt i Iran fra 2015. Mer her

Hestehale. Også forbudt i Iran. Mer her.

Forbud mot alle klær. Se Solbakken camping. Mer her

Vuvuzela, musikkinstrument, strengt tatt ikke et hodeplagg, men kan lede til hørselstap, hindrer evakuering, sprer forkjølelse- og influensasmitte og skremmer kjæledyr. Forbudt av bla Fredrikstad Fotballklubb.
Mer her

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar