hits

Det er de beste folka som drarDe som drar er jenter og gutter med pågangsmot. De modige. De med en vilje av stål. Hardt arbeidene folk. De som er villige å satse alt.

Jeg tror det var slike folk, de over 800.000 nordmenn som utvandret til Nord-Amerika fra 1825 til 1920. Mange dro på grunn av nød eller sult. Mange dro på grunn av undertrykkelse og ufrihet. Noen ble lokket med jobb og muligheter på den andre siden av jorda. Over 30.000 nordmenn dro hvert år. På det meste.

Det er omtrent det samme antallet som kom til Norge som flyktninger i fjor.

Nordmennene måtte stort sett klare seg selv i Amerika. De ble ikke møtt av noen velferdsstat. De kunne kanskje kjøpe seg en forsikring, men de fleste måtte klare seg uten. De ble bønder eller utviklet jobber til seg selv på annet vis. Det gikk ofte bra, selv om mange også ga opp og dro hjem igjen.

- Det er godt dokumentert at migrasjon er et av de mest effektive virkemidlene for å øke den økonomiske veksten og redusere ulikheter globalt, skriver professor Grete Brochmann i Morgenbladet. Det skjer ved at migrantene selv forbedrer livene sine, eller at familiemedlemmer som blir igjen i fattige avsenderland nyter godt av at migrantene for eksempel sender penger hjem. Det skjer også fordi migrasjon kan ha betydelige positive økonomiske effekter for mottakerland, viser FN-rapporter. Migranter er viktige for nyskaping.

Husker du da Norge brukte bare noen dager i 2011 for å bestemme seg for å bombe Libya. Det var tverrpolitisk enighet om å fjerne Gaddafi. Jens og Jonas ringte Erna og de andre politikere i opposisjon på mobil. Alle sa ja med det samme. Bomb i vei.

Det skal ikke rare politiske satsing til i Norge før det kommer bastante krav om konsekvensutredning. En liten veistump er alt. Så bryter det løs, med analyser, planlegging og tautrekking.

Men det var ingen som syntes at det var nødvendig å lage analyser av hva som ville skje om man fjernet regimet i Libya eller i Irak og legge veien åpen for en flom av flykninger. Nå står vi her med en flyktningekatastrofe som vi selv har vært med på å skape. Skal vi da si:
- Skrem dem vekk. Ta pengene deres. Ta smykkene deres. Ta verdigheten. Ta fra dem alt håp.

Jeg syns ikke det. Jeg tror det er noen av de beste folka som kommer. Det kommer nok noen kjeltringer også. Jeg håper likevel at vi kan hjelpe så mange som mulig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar